JUŻ NA PIERWSZEJ WIZYCIE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNEGO I CEFALOMETRYCZNEGO APARATEM CYFROWYM KODAK 9000 C.

PEŁNA DIAGNOSTYKA W GABINECIE    STWORZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU LECZENIA DLA KAŻDEGO PACJENTA I RODZAJU APARATÓW

 

LECZENIE ORTODONTYCZNE

składa się z 3 głównych etapów:

Badań diagnostycznych, ustalenia planu leczenia, który jest akceptowany przez pacjenta.

Badanie diagnostyczne obejmuje wykonanie przez pacjenta zdjęć rtg tzw. panoramy i tele głowy oraz pobranie wycisków na podstawie których odlewane są modele gipsowe, które są odzwierciedleniem zębów pacjenta. Lekarz dokonuje oceny rysów twarzy pacjenta, zwracając szczególną uwagę na symetrie, profil, ocenę zakresu ruchów żuchwy, stanu napięcia mięśni, wykrycie parafunkcji i dysfunkcji (np. toru oddychania) .

 

 

 

Zdjęcie pantomograficzne

 

Zdjęcie cefalometryczne

 

Dodatkowo lekarz może wykonać zdjęcia twarzy i zębów pacjenta aparatem fotograficznym.

Na podstawie wszystkich danych wynikających z przeprowadzonej analizy lekarz ustala najlepszy dla danego pacjenta plan leczenia, uwzględniając wiek pacjenta, stopień nasilenia wady i oczekiwania pacjenta.

W przypadku bardzo nasilonych wad kostnych konieczne jest uwzględnienie zespołowego leczenia ortodontyczno – chirurgicznego. Pacjent musi mieć świadomość, że oprócz leczenia ortodontycznego w celu skorygowania dysproporcji szkieletowych konieczne jest leczenie chirurgiczne, gdyż czasami tylko leczenie ortodontyczne a więc przesunięcie zębów nie dadzą oczekiwanych przez pacjenta efektów zwłaszcza dotyczących poprawy rysów twarzy. W takich przypadkach pacjent musi być poinformowany i mieć możliwość wyboru czy leczenie będzie leczeniem ortodontyczno – chirurgicznym czy w leczeniu ograniczymy się tylko do kamuflażu zębowo - wyrostkowego  wady.

 

Aktywnego okresu leczenia

 

       Pacjent ma zakładane aparaty, przeprowadzane są wizyty kontrolne w trakcie, których aktywuje się aparaty, wymienia ligatury elastyczne , druciane,  wymienia się łuki. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania ściśle zaleceń lekarza, regularnego przychodzenia na wizyty (zgłaszania ewentualnych usterek i nieprawidłowości).

Odwoływanie wizyt lub nieprzychodzenie na nie, niestosowanie się do zaleceń np. noszenia wyciągów międzyzębowych może spowodować wydłużenie czasu leczenia i wpłynąć na jakość efektów końcowych lub wręcz uniemożliwić całkowite wyleczenie wady.

Pacjent zobowiązuje się do zachowania odpowiedniej higieny jamy ustnej zgodnie z instrukcją. Wszystkie konieczne zabiegi dentystyczne np. wypełnienia mogą być wykonywane pod kontrolą lekarza ortodonty za jego wiedzą i zgodą.

Pacjent zobowiązany jest do powiadomienia lekarza o zmianie stanu zdrowia.

 

      Leczenia retencyjnego, w którym wykonywane są aparaty retencyjne (stałe aparaty retencyjne – drut przyklejony od strony wewnętrznej na zębach lub wyjmowanych aparatów retencyjnych, sztywnych lub elastycznych).

 

Noszenie aparatów jest konieczne by utrzymać uzyskany efekt leczenia. Niestosowanie się do zaleceń ortodonty w zakresie noszenia aparatów retencyjnych może spowodować przesunięcie zębów i ich powrót na pierwotne pozycje. Zęby „wędrują” przez całe życie. Jest to naturalny, fizjologiczny proces występujący u wszystkich, niezależnie od leczenia ortodontycznego.

Retencja jest zależna od skorygowanej wady zgryzu, wieku pacjenta. U pacjentów dorosłych często jest konieczna retencja dożywotnia. Niewielkie przesunięcia zębów są akceptowalne  i wręcz konieczne w związku z ich naturalnych dążeniem do maksymalnego kontaktu.

W trakcie tej fazy leczenia pacjent jest zobowiązany do noszenia aparatu retencyjnego zgodnie z zaleceniami lekarza ortodonty. Standardowo jest to górna płytka retencyjna  (aparat wyjmowany) oraz drut retencyjny przyklejony za dolnymi zębami w odcinku przednim. W niektórych przypadkach drut retencyjny jest również przyklejony w przednim odcinku łuku górnego lub w innych miejscach wymagających szczególnego utrzymania.

Wszelkie uszkodzenia aparatów retencyjnych (awaria płytki, odklejenie drutu) objęte są roczną gwarancją. Po upływie tego czasu naprawy dokonywane są na koszt pacjenta.

Pierwsza wizyta u ortodonty powinna odbyć się 6 tygodni po zdjęciu aparatu stałego,  kolejna po około 2-3 miesiącach.

 

       Wiele osób dorosłych obawia się rozpoczęcia leczenia ortodontycznego z powodu obawy, że są za starzy dla właściwego leczenia. W zasadzie nie ma ograniczeń wiekowych dla efektywnego przesunięcia zębowego.

         Często złe ustawienie zębów jest nie tylko defektem kosmetycznym, ale pociąga za sobą wiele niepowodzeń w późniejszym leczeniu protetycznym i przyczynia się do powstania chorób przyzębia.