Proponujemy Państwu specjalistyczne leczenie przy użyciu Endometru, mikroskopu endodontycznego, dzięki tym urządzeniom możemy w sposób precyzyjny określić długość, kształt i ilość kanałów korzeniowych, daje to możliwość leczenia zębów z zakrzywionymi korzeniami  dodatkowymi kanałami tzw. trudnych przypadków endodontycznych.  Prawidłowe, a więc precyzyjne leczenie endodontyczne zapewnia utrzymanie zęba przez wiele lat w jamie ustnej, jak i właściwe przygotowanie pod leczenie protetyczne (bez konieczności zastosowania implantów).

Informacja dotycząca leczenia endodontycznego

 

Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba polega na usunięciu z jego wnętrza, czyli komory i korzeni, zmienionej zapalnie lub martwej miazgi i wypełnienie tej przestrzeni  na stałe materiałem leczniczym.

Ze względu na skomplikowaną anatomię zębów i tkanek wokół nich leczenie takie nie zawsze jest możliwe lub może okazać się nieskuteczne już w trakcie podjętego leczenia:

      w przypadku kanałów o skomplikowanej anatomii, nietypowym przebiegu, kanałów niedrożnych lub zębów leczonych w przeszłości istnieje zwiększone ryzyko powikłań;

      leczenie powtórne jest zawsze trudniejsze i nie w każdym przypadku można je wykonać jedynie zachowawczą, mało inwazyjną metodą leczenia. Jest też obciążone większym ryzykiem powikłań czy niepowodzeń;

      podczas leczenia endodontycznego może dojść do złamania korony zęba lub celowo lekarz  jest zmuszony znieść część korony, aby móc prawidłowo wykonać to leczenie. Możliwa jest także perforacja kanału korzeniowego lub komory miazgi zęba. Istnieje ryzyko złamania instrumentu endodontycznego wewnątrz kanału korzeniowego bez możliwości jego usunięcia oraz przepchnięcia materiału uszczelniającego poza wierzchołek korzenia zęba, co może powodować dolegliwości bólowe i ewentualną konieczność chirurgicznego odcięcia fragmentu zęba;

      w trakcie leczenia kanałowego zęba z założoną koroną protetyczną dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia tej korony lub zachodzi konieczność jej świadomego usunięcia

      w czasie leczenia endodontycznego, a zwłaszcza po jego zakończeniu mogą wystąpić przemijające objawy bólowe wymagające niekiedy zastosowania leków przeciwbólowych;

      w czasie leczenia endodontycznego może dojść w niektórych przypadkach do zaostrzenia objawów stanu zapalnego (ból samoistny zębów, obrzęk, ropień, przetoka). Może to wymagać zastosowania leku przeciwzapalnego lub antybiotyku;

      leczenie endodontyczne zębów ze zmianami w okolicy okołowierzchołkowej jest obarczone większym ryzykiem; czasami mimo przeprowadzonego leczenia zmiany te mogą nie goić się prawidłowo - to może zmniejszyć szanse na pozostawienie danego zęba w jamie ustnej;

     mimo przeprowadzonego leczenia endodontycznego może zaistnieć konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, np. odcięcia wierzchołka korzenia lub całego korzenia, lub w przypadku niepowodzenia tego leczenia konieczność usunięcia zęba;

      po leczeniu endodontycznym konieczna jest jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej i pustej w środku korony zęba. Przy niewielkim stopniu uszkodzenia korony zęba wystarcza odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia. Jeśli ząb jest mocno zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą wkładu koronowego (INLAYA) lub wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Tylko szczelna i trwała odbudowa przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba;

      w trakcie leczenia endodontycznego istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć rentgenowskich (nie mniej niż 2). Obecnie stosowana jest technika radiowizjografii (RTG cyfrowy) znacznie ograniczająca ekspozycję pacjenta na promieniowanie jonizujące;

      po zakończeniu leczenia pacjent jest zobowiązany do wizyt kontrolnych wraz ze zdjęciem RTG w terminach zaleconych przez lekarza;

Leczenie endodontyczne jest podejmowane w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów. Leczenie endodontyczne nie zabezpiecza także przed próchnicą, złamaniem zęba oraz chorobami dziąseł. W wyjątkowych sytuacjach leczony ząb może wymagać ponownego leczenia, zabiegu chirurgii endodontycznej lub usunięcia.