25.05.2018
Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „RODZINA” Renata Golińska-Mróz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 43-678-29-06 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 607-710-045. 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

25.05.2018
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „RODZINA” Renata Golińska-Mróz”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 43-678-29-06 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 607-710-045. 2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Naszej Przychodni”. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje część obszaru znajdującego się wewnątrz budynku przychodni. 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

25.05.2018
Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „RODZINA” Renata Golińska-Mróz.”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 43-678-29-06 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 607-710-045. 2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa. 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

25.05.2018
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „RODZINA” Renata Golińska-Mróz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 43-678-29-06 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 607-710-045. 2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą. 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

25.05.2018
Klauzula informacyjna dla pracowników

1. Szanowny Pracowniku, Administratorem Twoich danych osobowych jest „NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „RODZINA” Renata Golińska-Mróz”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 43-678-29-06 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych telefonując pod numer: 607-710-045. 2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa. 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

19.12.2016
WESOŁYCH ŚWIAT !!!

11.12.2014
WESOŁYCH ŚWIĄT :)

Przed nami Święta Bożego Narodzenia.

z tej okazji składam

w imieniu własnym oraz współpracowników

najlepsze życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt

w atmosferze domowego ciepła

oraz wszystkiego dobrego

w nadchodzącym Nowym Roku.

17.04.2014
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH !!!

Wesołych Świąt Wielkanocnych,

 

smacznego jajka, szalonego i

 

wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa

 

oraz samych słonecznych i cudownych dni

 

życzy "RODZINA"

19.12.2013
Wesołych Świąt :)

Świąt białych, pachnących choinką,

spędzonych w ciepłej rodzinnej atosferze.

Świąt dających radość,

odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten co własnie mija

życzy Centrum Stomatologii "RODZINA"

 

 

28.03.2013
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

 

WESOŁYCH  ŚWIĄT  !!!

 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

RADOSNYCH I POGODNYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZY "RODZINA"

 

20.12.2012
Wesołych Świąt !!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "RODZINA"
 składa najlepsze życzenia
pomyślności i szczęścia oraz wiele radości …
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

 

25.05.2012
KONKURS PLASTYCZNY !!!

06.04.2012
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy !!!!

28.03.2012
P R O M O C J A !!!

17.02.2012
PRZEKAŻ 1 % PODATKU !!!!

BARDZO PROSIMY O POMOC

DLA FILIPA PRZYTUŁY

PRZEKAŻ   1 % PODATKU  !!!!

 

FUNDACJA DLA DZIECI "KRWINKA"

KRS 0000165702 DLA FILIPA PRZYTUŁY

 

19.12.2011
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2012 !!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy najlepsze życzenia
pomyślności i szczęścia oraz wiele radości …
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

08.12.2011
10 LAT NZOZ

21.04.2011
WESOŁEGO ALLELUJA !!!

 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia

wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie

najbliższych osób

szczerze życzy załoga

NZOZ "RODZINA"

 

22.03.2011
Puchar Dyrektora ZOZ w Łęczycy

Małe Ciche 17 - 20 marzec 2011 r.

Dr Renata Golińska - Mróz zajęła II miejsce w Slalomie Narciarskim Kobiet o Puchar Dyrektora ZOZ w Łęczycy.

08.03.2011
Pomoc w tworzeniu "Kącika Malucha"

W dniu 10.02.2011 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach nastapiło uroczyste otwarcie "Kącika Malucha"

16.12.2010
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

 

WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE ŻYCZĄ PRACOWNICY NZOZ

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA "RODZINA"

 

 

 

15.12.2009
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA !!!

WSZYSTKIM NASZYM PACJENTOM ŻYCZYMY ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT SPĘDZONYCH W MIŁEJ RODZINNEJ ATMOSFERZE ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2010 - życzą pracownicy NZOZ Przychodnia Stomatologiczna RODZINA

 

                                              WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

17.10.2009
NZOZ RODZINA - SPONSOR

PUCHAR POLSKI DZIECI I MŁODZIKÓW

w KARATE FUDOKAN

ŁĘCZYCA  2009


23-24.10.2009 r. (piątek, sobota)

Hala Sportowa Gimnazjum w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca


  

20.03.2009
Wiosenne bezpłatne badanie jamy ustnej

Zapraszamy pacjentów codziennie w godz. 8.00 - 20.00